SAČUVAJMO ŠTO JE VAŽNO

Mi smo Maritima Educare (Maritime Education Association ili MEA), neprofitna organizacija smještena u malom ribarskom mjestu Sumartin na otoku Braču. Djelujemo kako bismo očuvali tradicionalnu maritimnu baštinu te na taj način ojačali lokalnu zajednicu i učinili ju održivom.

U tom smjeru, aktivnosti kojima se bavimo su projekti restauracije tradicionalnih hrvatskih drvenih brodova, edukativni programi za mlade u području maritimne baštine, razvoj i organizacija interaktivnih izložbi i festivala vezanih uz tradicionalnu brodogradnju.

Pozivamo te da se priključišnašojpriči, kako bismo zajedno očuvali naše vrijedno kulturno nasljeđeza buduće generacije!

NAŠA MISIJA

Maritima Educare je edukativni centar koji pruža autentične mogućnosti za mlade ljude ljude da upoznaju, isprobaju i nauče tradicionalne maritimne vještine, znanja i vrijednosti

NAŠA VIZIJA

kako bi osigurali održivu budućnost našem maritimnom nasljeđu.. Želimo vidjeti drvene brodove kako se koriste i pažljivo održavaju diljem cijele naše obale. Želimo stvoriti prave prilike za kvalitetnu edukaciju u raznim područjima vezanim uz drvene brodove.

VODSTVO UDRUGE

Predsjednik
Ivo Mardešić

Potpredsjednik
Anthony Michael Vlahovich

Tajnica
Lovorka Šimunec Vlahovich

RESTAURACIJE BRODOVA

Drveni brodovi, izložba tradicionalnog zanata brodogradnje i sami alati su važan dio naših edukacijskih programa. Oni su izuzetno rijetki i posebni te omogućuju našim polaznicima jedinstvenu priliku da isprobaju i nauče vještine zanata koji nažalost izumire. Na taj način se tradicija održava živom i prenosi na nove generacije.

Mala Barka

Ribarska ‘pomoćnica’ – Mala Barka je svoj radni vijek odradila u službi ribanja, vukući mreže za srdele kao dio velike ribarske flote Sumartina. Vlasnici flote su je donirali MEA-i te sada polako dobiva ‘novo ruho’ kroz naše edukacijske programe male brodogradnje. Kada bude dovršena, Mala Barka će se ponovno otisnuti na more, ali sada u ulozi ‘učiteljice maritimnih vještina’.

PROGRAMI

„Ne činimo ovo zbog brodova, već zbog ljudi.“ – A. Michel Vlahovich, programski menadžer

Iako su brodovi naša strast, programi Maritima Educare su usredotočeni na ljude – dobrobiti za njihove vještine, želje, snove, strasti, emocije… Prenosimo znanja, vještine i vrijednosti koje imamo kako bi priča živjela dalje.

Praktično učenje

Programi Maritime Educarebaziraju se na iskustvenom učenju – ‘radom rukama’. MEA provodi programe restauracije drvenih brodova školu jedrenja na tradicionalnim drvenim jedrilicama, programe vezane uz kulturnu baštinu otoka. Namijenjeni su prvenstveno mladima kako bi se upoznali s tradicionalnom baštinom iz prve ruke te ju nastavili živjeti u budućnosti. Glavna značajka naših programa je praktično učenje od iskusnog i stručnog brodograditelja koji prenosi svoja znanja i vještine direktno svojim učenicima.

Naši partneri koji nas podupiru i dijele našu inicijativusu udruge i druge međunarodne organizacije, državne, regionalne i lokalne uprave, škole i sveučilišta te individualci.

IZLOŽBE

Putujuće izložbe su efikasan način na koji želimo proširiti svoj utjecaj i potaknuti škole, festivale i muzeje na angažman. Predstavljanje ovih zanimljivosti iz hrvatske kulturne baštine ‘na putu‘ predstavlja inovativan način na koji možemo oživjeti tradicionalne vještine i priče iz davnina.

Izložba Kalafat & alati

Maritima Educare kreirala je jedinstvenu, putujuću, interaktivnu izložbu koja je osmišljena s ciljem educiranja publike o vještinama i pričama vezanim uz tradicionalni zanat brodogradnje. Izložba ‘Kalafat & alati’, prikazuje kako se drveni brodovi brtve, čine vodonepropusnima, alati koji se koriste u tom procesu te druge tehnike brodogradnje. Specifično je to što posjetitelji svojim vlastitim rukama mogu isprobati alat i tehnike ovog cijenjenog zanata. Do sada je predstavljena na nizu manifestacija, turističkim sajmovima i u školama.

KONTAKT

Maritima Educare
Ante Kuzmanića 8
Sumartin, Brač
[email protected]

Ivo +385 91 648 0582
Mike +385 99 642 7986
Lovorka +385 91 562 6744

PRATITE NAS

Facebook
Instagram

DOBRO DOŠLI NA STRANICU

Maritime Educare

SAČUVAJMO ŠTO JE VAŽNO

Mi smo Maritima Educare (Maritime Education Association ili MEA), neprofitna organizacija smještena u malom ribarskom mjestu Sumartin na otoku Braču. Djelujemo kako bismo očuvali tradicionalnu maritimnu baštinu te na taj način ojačali lokalnu zajednicu i učinili ju održivom.

U tom smjeru, aktivnosti kojima se bavimo su:

  • Projekti restauracije tradicionalnih hrvatskih drvenih brodova
  • Edukativni programi za mlade u području maritimne baštine
  • Razvoj i organizacija interaktivnih izložbi i festivala vezanih uz tradicionalnu brodogradnju.

Pozivamo te da se priključiš našoj priči, kako bismo zajedno očuvali naše vrijedno kulturno nasljeđe za buduće generacije!

NAŠA MISIJA

Maritima Educare je edukativni centar koji pruža autentične mogućnosti za mlade ljude da upoznaju, isprobaju i nauče tradicionalne maritimne vještine, znanja i vrijednosti kako bi osigurali održivu budućnost našem maritimnom nasljeđu.

NAŠA VIZIJA

Budućnost u kojoj je maritimna baština priznata i cijenjena kao važan dio hrvatskog društva. Drveni brodovi plove Jadranom, koriste se ali i održavaju diljem cijele naše obale. Želimo stvoriti prave prilike za kvalitetnu edukaciju u raznim područjima vezanim uz brodogradnju tradicionalnih brodova.

VODSTVO UDRUGE

Predsjednik
Ivo Mardešić

Potpredsjednik
Anthony Michael Vlahovich

Tajnica
Lovorka Šimunec Vlahovich

RESTAURACIJE BRODOVA

Drveni brodovi, izložba tradicionalnog zanata brodogradnje i sami alati su važan dio naših edukacijskih programa. Drveni brodovi, izložba tradicionalnog zanata brodogradnje i sami alati su važan dio naših edukacijskih programa. Oni su izuzetno rijetki i posebni te omogućuju našim polaznicima jedinstvenu priliku da isprobaju i nauče vještine zanata koji nažalost izumire. Na taj način se tradicija održava živom i prenosi na nove generacije.

Skiff

Ova 2 četverometarska skiffa, dizajnirana i izgrađena u SAD kao čamci za veslanje u zaljevu Chesapeake Bay. Donirani su MEA-i 2018. te uz pomoć članova, participanata i volontera preoblikovani u izvorni dizajn malih jedrilica.  Koriste se za programe ‘male škole jedrenja’ za djecu i odrasle.

Mala Barka

Ribarska ‘pomoćnica’ – Mala Barka je svoj radni vijek odradila u  službi ribanja, vukući mreže za srdele kao dio velike ribarske flote Sumartina. Vlasnici flote su je donirali MEA-i te sada polako dobiva ‘novo ruho’ kroz naše edukacijske programe male brodogradnje. Kada bude dovršena, Mala Barka će se ponovno otisnuti na more, ali sada u ulozi ‘učiteljice maritimnih vještina’.

Divotica

Tradicionalni 10-metarski leut s latinskim jedrom, izgrađen 1978. u Betini dopremljen je 2019. u Sumartin s ciljem kompletne restauracije. Brod je dugoročni edukacijski projekt na kojem se uči i prakticira brodograditeljski posao. Jednom kada bude završen postati će dio MEA flote kao nositelj edukacijskih programa za učenje navigacije i jedriličarskih vještina na moru.

KONTAKT

Maritima Educare
Ante Kuzmanića 8
Sumartin, Brač
[email protected]

Ivo +385 91 648 0582
Mike +385 99 642 7986
Lovorka +385 91 562 6744

PRATITE NAS

Facebook
Instagram